Miljö

Miljö och hållbarhet för framtiden

TRITOflex är vattenbaserad gummimembran utvecklad för att möta dagens krav på miljövänligt tänkande där alla resurser ska ingå – även det som idag anses vara uttjänt.

Förnya och förbättra tidigare investeringar

Årligen läggs det uppskattningsvis ca. 10 miljoner kvadratmeter låglutande tak i Sverige, fördelat på 40% nyproduktion och 60% omläggning. De vanligaste materialen sedan ca 40 år tillbaka är membran av bitumen och PVC. Dessa material är modifierade membran med en stomme av polyester som ofta är fullt användbar när taket anses vara uttjänt. Dess svaghet är oftast skarvar och detaljer men i övrigt endast har ytligt slitage och sprickor som kan beläggas med nytt slitlager och därmed återvinnas på plats med samma eller t.o.m. bättre funktion.

Skillnaden

Vid omläggning av papp eller plasttak använder man nytt bitumen/PVC över hela ytan för att täta skarvarna vilket medför, utöver onödigt nytt material, en stor mängd spillmaterial. Dessutom lämnas det gamla membranet kvar utan någon funktion. Med TRITOflex återvinner man hela den befintliga ytan och optimerar tätskiktet med ny skarvfri och flexibel yta med minst samma livslängd som ny bitumen eller PVC beläggning.

Man kan lita på miljövänliga produkter

Det är inte bara i Norden som efterfrågan på gröna och hållbara alternativ har tagit fart. I hela världen ökar efterfrågan i takt med ökande krav på miljöcertifering av byggmaterial. Hur länge ett ytskikt ska fungera och hur det kan underhållas med minst miljöpåverkan är viktiga kriterier. Skärpta krav på kvalitet, och mer resurser till utveckling och tester har lett fram till att produkterna håller även högre standard än de som traditionellt används på marknaden.

Taket är resurs i framtidens städer

I framtidens städer kan det vara självklart att ta vara på alla odlingsbara ytor. TRITOflex erbjuder skarvfritt tätskikt som tack vare sin flexibilitet och styrka är välanpassad för gröna tak.

Underhåll med eftertanke

Våra produkter är avsedda för att ha en funktion hela byggnadens livslängd! Med rätt och kontinuerligt underhåll blir taket ingen miljöbelastning för framtiden.

Referenser