Tritoflex 1k Rubber

TRITOFLEX 1K RUBBER

är vattenbaserat flytande tätskikt med hög viskositet och flexibilitet.

TRITOFLEX 1K RUBBER

är oftast använt som komplement till TRITOFLEX 1K RUBBER men fungerar perfekt för att täta läckande tak, genomföringar, kanalsystem, skarvar, sprickor och hål på nästan alla tak och material.

Kan också användas till mängd andra olika syften och appliceras i ett lager till önskad tjocklek med pensel eller takslev.

Användningsområden

Referenser