Gryaab

Projekt beskrivning

Ca 900m2 biogastankar kunde tätas med hjälp utav Tritoflex 2k utan driftstörningar. På grund av säkerhet kunde inga bilder tas under detta projekt

Entreprenör

Is-Tak AB

Applicerade produkter

  • Tritoflex 2k
  • Trito Therm

Några Utförda Projekt